VÅRA TJÄNSTER
Köpprocess

Vid köp av fastighet/egendom/bostad i Turkiet är det en del
formaliteter som måste uppfyllas innan objektet är köparens lagliga
tillhörighet. Dröm bostad i Turkiet assisterar genom hela processen så
att den blir lätt och problemfri.

När du har bestämt dig för vilken bostad du önskar, ingås det ett
skriftligt kontrakt med oss hos en advukat. Här framgår det klart
vilken egendom det gäller, storlek, egendomsnummer, hur betalningen
skall föregå och andra förhållningar till köpet. När kontraktet är
undertecknat av alla parter startar arbetet med att överföra lagfarten
på bostaden till dig. (Lagfart heter Tapu på turkiska).

Genom att ge oss fullmakt ser vi till att det praktiska pappersarbetet
framskrider gällande Tapu och övriga kontakter som behövs med de
turkiska myndigheterna. Genom att överlåta fullmakten till Dröm bostad i
Turkiet, något som vi rekommenderar, och som görs av de flesta av våra
klienter sparar detta dig som klient mycket arbete och tid. De allra
flesta klienter väljer att upprätta fullmakt p.g.a. att de inte har
möjlighet att vara på plats i Turiket under hela köpeprocessens gång.
Fullmakten är ett offentligt dokument som skrivs hos en Notarie här i
Didim

För att kunna ansöka om Tapu ( Lagfart) behöver vi några dokument från
dig som köpare:
- Kopior av passet
- Passfoton
- Registrerat ID-nummer (Detta fås gratis på det lokala skattekontoret.
Det kallas även för Tax-nummer eller skatte-nummer. Det har dock inget
att göra med skatt.)
En av de få begränsningar som gäller för utlänningar vid köp av egendom
i Turkiet är att egendomen inte skall ligga innanför eller gränsa upp
mot militärt område. Därför sänds den i väg till Izmir för kontroll. När
tapun är klar levereras denna ut på Tapukontoret i Didim. Det är många
utlänningar som köper egendom i Turkiet. Behandlingstiden för att få
lagfarten varierar därför och det är svårt att lova exakt hur lång tid
det tar. Men denna process tar som vanligtvis mellan fyra- åta veckor.

I tillägg till kontroll hos de militära myndigheter går man igenom
följande undersökning.
Existerande lagfart (Tapu) för egendomen undersöks.
-Man kontrollerar att den som säljer bostaden är den faktiska ägaren.
-Man kontrollerar om det inte finns banköverlåtelse eller andra krav på
den.
-Man undersöker om byggherren och tillstånd är i ordning.
-Man kontrollerar så att avgifter och skatter är betalda

Lagfarten (Tapu) blir sedan överförd på den nye köparens namn, och
undertecknas på tapukontoret i Didim. Lagen säger att det skall vara en
offentlig översättare/notarie på plats som skall säkra så att båda
parterna har förstått innehållet i tapun. Tapu blir sedan registrerat
hos lokala myndigheter, och du är därmed ägare av egendomen du köpt.

Vatten, el och
När du har fått ditt tapu i ditt namn, ser vi till att vatten och
elektricitet abonnemang överförs på dig.
©2010 IM Storm Webbyrå
Webbdesign & webbtjänster
Drömbostad i Turkiet - Celal "Ferat" Koseoglu Mobil: 076-404 00 29 info@drombostaditurkiet.se